wyszukiwanie zaawansowane
» Regulamin

Dodatkowe opcje przeglądania

Kontakt

 • Korean Parts s.c.
  ul. Bażyńskiego 32
  80-309 Gdańsk
  NIP: 5842725611
 • E-mail:info@sklep-kia.pl
 • Telefon58 341 38 74
  784 858 215
 • Gadu Gadu23160974
  37761727
 • CzynnePoniedz.- Piątek 9.00 - 17.00 Sobota NIECZYNNE!!!

Cennik

Pobierz cennik HTMLPobierz cennik XLS

Regulamin

 

Regulamin Sklepu
Sklep-kia.pl
 
Postanowienia Ogólne
 
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego  „sklep-kia.pl”. W szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów
(składania zamówień) oraz tryb postępowania reklamacyjnego.Właścicielem serwisu jest „Korean Parts s.c.”z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Bażyńskiego 32, o numerze NIP: 5842725611 Regon 221574885,dalej zwanym „Sprzedającym”.
   
Korean Parts s.c.
Jan Poniewierka – wpisany do ewidencji UM w Gdańsku
Aneta Patrzykowska - wpisana do ewidencji UM w Gdańsku
Mariusz Patrzykowski - wpisany do ewidencji UM w Gdańsku
e-mail: info@sklep-kia.pl
tel: 58 3413874
 
 
Niniejszy Regulamin zawiera:

§1 Określenie zakresu działalności 
 
§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

§3 Warunki zawierania i rozwiązywania umóworaz realizacji zamówień

§4 Tryb postępowania reklamacyjnego

§5 Przetwarzanie i Ochronę Danych Osobowych

§6 Postanowienie Końcowe
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
Sprzedającym należy przez to rozumieć właściciela serwisu
Konsumencie – należy przez to rozumieć, użytkownika lub kupującego będącego osobą fizyczną dokonującą rejestracji w Serwisie lub dokonującą zakupu jakichkolwiek produktów lub usług za pośrednictwem serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby.
Serwisie
należy przez to rozumieć platformę sprzedażową, prowadzoną przez Sprzedającego.
 
§1 Określenie zakresu działalności

1. Serwis umożliwia zakup oferowanych produktów, 24 godziny na dobę.
 
 Sklep internetowy pokazuje rzeczywiste stany magazynowe - każdy towar, przy którym znajduje się przycisk "dodaj do koszyka" lub "kup teraz" posiadamy u siebie w magazynie, natomiast przy towarze którego obecnie nie posiadamy znajduje się przycisk "sprzedany" lub "zapytaj o dostępność", przy czym klient nie może mieć żadnych roszczeń do właściciela sklepu w przypadku rozbieżności stanu towaru w sklepie internetowym ze stanem rzeczywistym.

W zawiązku z licznymi zapytaniami wyjaśniamy, że gwiadka przy numerze części jest naszym oznaczeniem wewnętrzymi i dla klienta nie ma ona żadnego znaczenia.

W przypadku wątpliwości , co do wybranego towaru  należy przed zakupem skontaktować  się ze sprzedawcą ,  za pośrednictwem formularza kontaktowego , podając numer VIN swojego samochodu.
 
Zakupiony towar wysyłamy zgodnie z kolejnością zamówień poprzez firmy kurierkie DHL i DPD.

W przypadku wysyłki towaru do wagi 30kg i w wymiarze standardowym do 120cm oraz gdy wartość zakupów nie przekracza 500zł brutto, koszt przesyłki wynosi 16PLN brutto w przypadku zapłaty przelewem na konto lub poprzez serwis PayU.pl, oraz 20PLN brutto w przypadku przesyłki pobraniowej.

Przy wysyłce towaru do wagi 30kg i w wymiarze standardowym do 120cm oraz gdy wartość zakupów przekracza 500zł brutto koszty przesyłki ponosi sklep.


Koszt przesyłek cięższych oraz nadwymiarowych zgodny z cennikiem DPD lub DHL.

Istnieje możliwość wysyłki pocztą (przede wszystkim części lekkich) po uzgodnieniu z obsługą sklepu.

Wysyłkę towarów sprzedawca realizuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Możliwy jest osobisty odbiór zakupionego towaru w siedzibie naszej firmy po wcześniejszym uzgodnieniu z obsługą sklepu.
 
Za kupiony towar można zapłacić gotówką oraz kartą kredytową przy odbiorze, przelewem bankowym na nasze konto (towar zostaje wysłany po zaksięgowaniu wpłaty) oraz kartą kredytową i e-przelewem za pośrednictwem serwisu PayU.pl.
 
§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym
 
1.    Serwis umożliwia zamówienie oferowanych towarów, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja 9 lub nowsze, Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 7 lub nowsze Safari. Przeglądarki muszą zawierać zainstalowane najnowsze wersje JAVA i FLASH. Rozdzielczość serwisu jest optymalna w ustawieniach 1024 px. Wszelkie oprogramowanie innych firm, może mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie sklepu i należy je wyłączyć.
2.    Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu używanym przez Użytkownika celem skorzystania z Serwisu, a które uniemożliwiają lub utrudniają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.
 
§3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień

1.    Warunkiem skorzystania z oferty sklepu jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie serwisu: zasadami dokonywania zakupów, cennikiem (podane ceny w walucie polskiej PLN, z podatkiem VAT) a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2.    W celu zakupu produktu dostępnego w serwisie, Użytkownik wybiera pozycje do koszyka.
3.    Zawarcie umowy następuje w momencie złożenia zamówienia przez Użytkownika.
4.    Zamówienie jest realizowane niezwłocznie po zawarciu umowy.
5.    Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, również bez podania przyczyny.
6.    Użytkownik może wybrać formę dowodu zakupu, w postaci faktury elektronicznej, papierowej, paragonu, rachunku - w takim przypadku zobowiązany jest wskazać w formularzu dane, niezbędne do wystawienia odpowiedniego dokumentu.
7.    Dostawa zakupionych produktów odbywa się poprzez wysłanie za pomocą wybranej opcji przewoźnika, na podany w formularzu zamówienia adres.
8.    W przypadku zgłoszenia reklamacji, Sprzedający ponosi odpowiedzialność w ciągu 2 lat od wydania rzeczy będącej przedmiotem zakupu w przypadku niezgodności produktu z zawartą umową, zgodnie z § 4 niniejszego regulaminu.
9.    Konsument może zrezygnować z towaru kupionego w serwisie internetowym bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
10. Odstąpienie od umowy może nastąpić w ten sposób, że konsument podpisze załączony do produktu formularz odstąpienia od umowy oraz wyśle je na wskazany adres Sprzedającego lub wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą poczty elektronicznej Sprzedającego na adres:info@sklep-kia.pl.
Wyżej określony sposób wyrażenia oświadczenia woli od odstąpieniu od umowy nie wyłącza złożenia takiego oświadczenia w inny sposób, o ile wyraża on wolę konsumenta w sposób dostateczny.
11. Sprzedający, w przypadku wykonania przez konsumenta prawa do odstąpienia od umowy zwraca konsumentowi niezwłocznie,lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym  koszt przesyłki produktu do konsumenta z zastrzeżeniem ust. 13 niniejszego paragrafu.
12. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
13. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania towaru z powrotem do sprzedającego (zgodnie z zasadą wyrażoną w orzeczeniu ETS w sprawie C-511/08 oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami).
14. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
15. Sprzedający niezwłocznie przekazuje konsumentowi potwierdzenie przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną – przy wykorzystaniu wskazanego przez konsumenta adresu poczty elektronicznej lub przy użyciu innego środka komunikowania się, jeżeli użycie poczty elektronicznej nie jest możliwe.
16. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, odstąpienie od umowy nie dotyczy towarów, których zwrot ze względów higienicznych jest niedopuszczalny oraz towarów nieprefabrykowanych, służących zaspokojeniu indywidualnych potrzeb Kupującego.
§ 4 Tryb postępowania reklamacyjnego
 
1.      W przypadku wad lub niezgodności towaru z umową, kupującemu przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie sprzedającego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: info@sklep-kia.pllub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Serwisu:
Korean Parts s.c.
Ul. Bażyńskiego 32
80-309 Gdańsk
 
2.      Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:
·               imię i nazwisko
·               adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu)
·               przedmiot reklamacji
·               przyczynę reklamacji
·               podpis (tylko w przypadku reklamacji składanej pocztą)


 
3.      Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedającego niezwłocznie.

 
4.      O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Użytkownika na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Użytkownika.
 
5.      W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb naprawy towaru lub wymiany towaru wolny od wad – a jeżeli nie jest to możliwe - obniżenia ceny.
 
 
6.      Jeżeli wada rzeczy sprzedanej jest istotna, konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
 
§5 Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych
 
1.     Sprzedający, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w Regulaminie w celu realizacji  złożonego zamówienia oraz celów określonych w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem http://www.sklep-kia.pl/polityka-prywatnosci-pm-20.html
 
 
§6 Postanowienie Końcowe

1.    Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia w Serwisie i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna dla Użytkownika w zakładce Regulamin http://www.sklep-kia.pl/regulamin-pm-5.html
 
2.    Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. O treści zmian niniejszego Regulaminu zarejestrowany Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej, na 30 dni przed wejściem w życie zmian.
Zmiany regulaminu nie mogą pogarszać sytuacji prawnej konsumentów zawierających umowy na podstawie poprzedniej wersji regulaminu.
 
3.    Wszelkie Zakupy, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowego Regulaminu, będą realizowane według zasad poprzedniej wersji Regulaminu.
 
4.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204),ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).
 
 

Przejdź do strony głównej
Korean Parts s.c.
Importer części zamiennych do
samochodów Kia i Hyundai
Hurtownia i sklep
Gdańsk, ul. Bażyńskiego 32

Systemy płatności

 • PayU
 • eserivce
 • CashBill
 • First Data Polcard

Chmura tagów

Partnerzy

alt
----------------------------------------
----------------------------------------
alt
----------------------------------------
----------------------------------------
alt
----------------------------------------
----------------------------------------
alt
----------------------------------------
----------------------------------------
alt

---------------------------------------
Umieszczone na stronie znaki towarowe użyte są wyłącznie w celach informacyjnych i stanowią własność ich producentów.

Oprogramowanie sklepu shopGold.pl